תגיות: מדרגות מס

פיננסי

רשות המיסים – עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2022

דירות קלאב
רשות המיסים מעדכנת על מדרגות מס רכישה לשנת 2022, בהתאם לשינוי במדד בשנת 2021. ביום 16.1.2022 עודכן גובה מדרגות מס רכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד...